کد خبر: ۴۲۱
23 اسفند 1402
14:25

کشف فسیل دو میلیون ساله و فرضیه جدید در تاریخ پیدایش بشر!

کشف فسیل دو میلیون ساله و فرضیه جدید در تاریخ پیدایش بشر!
فسیل‌های انسان‌های اولیه به ظاهر با هم متفاوت هستند و از این رو به نظر میرسد که آن‌ها به سیر تکاملی موجودات مختلف تعلق دارند. ولی مطالعات ما نشان داد که همه آن‌ها از یک مکان، یک عصر، و از یک سیر تکاملی پدید آمده اند.

راز بقا: گروهی از از مردم شناسان بین المللی مدعی هستند که نتایج بدست آمده از پژوهش‌های اخیر آن‌ها میتواند فرضیه تاریخ سیر تکاملی بشر را بکلی تغییر دهد و آنرا بازنویسی کند.

به گزارش راز بقا؛ این پژوهشگران مدعی هستند که انسان‌های اولیه - نیاکان و اجداد بشر - متعلق به موجودات تکامل یافته مختلف و متنوع، مانند «هومو هابیلیس» یا «انسان ماهر»، «انسان رودلفی»، هومو ارکتوس یا «انسان راست قامت» نیستند، بلکه در واقع همه آن‌ها متعلق به یک گروه بوده اند، که تنها از نظر قیافه و شکل ظاهری باهم فرق میکنند.

پژوهشگران آمریکائی، گرجستانی و سوئیسی نتایج مطالعه خود را در مجله ژورنال ساینس منتشر ساختند. آن‌ها مطالعات خود را بر روی فسیل‌ها و استخوان جمجمه‌ای انجام دادند که در شهر دمانیسی در استان «کومو کارتلی» کشور گرجستان کشف شد، و متعلق به عصر «پلیستوسین»، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سال پیش است.

پژوهشگران گفتند که جمجمه فوق «جمجمه پنچ» نام دارد که به ظاهر شباهتی با نوع فسیل‌های انسان‌های اولیه یا «هومو جنوس» ندارد و نشان میدهد که مغز نیاکان و اجداد ما کوچکتر، صورت آن‌ها کشیده تر، و دارای دندان‌های درشتی بوده اند، ولی قد و قامتی مشابه با انسان‌های امروزی داشته اند.

فسیل جمجمه انسان

مردم شناسان معمولا تفاوت‌های اساسی بین انسان‌های اولیه قائل هستند، و اعتقاد دارند که آن‌ها از سیر تکاملی موجودات مختلف پدید آمده اند. اما، نتایج بدست آمده از مطالعات پژوهشگران بین المللی نشان میدهد که تمام انسان‌های اولیه در اصل به سیر تکاملی واحدی تعلق داشته، که احتمالاً «هومو ارکتوس» یا «انسان‌های راست قامت» بوده اند.

یکی از محققان بین المللی بنام کریستوف تسولی کوفر، از مرکز مردم شناسی شهر زوریخ در سوئیس گفت: فسیل‌های انسان‌های اولیه به ظاهر با هم متفاوت هستند و از این رو به نظر میرسد که آن‌ها به سیر تکاملی موجودات مختلف تعلق دارند. ولی مطالعات ما نشان داد که همه آن‌ها از یک مکان، یک عصر، و از یک سیر تکاملی پدید آمده اند.

پژوهشگران بین المللی با مشاهده خصوصیات مشابه در فسیل‌های کشف شده انسان‌های اولیه در آفریقا اعتقاد دارند که نیاکان و اجداد ما همگی به یک نوع انسان، و به یک سیر تکاملی واحد در آفریقا تعلق داشته اند. پژوهشگران بین المللی همچنین کشف کردند که فسیل‌های کشف شده در دمانیسی گرجستان بسیار مشابه فسیل انسان‌های آفریقائی بوده، و از این رو استدلال میکنند که همه فسیل‌های انسان‌های اولیه از یک موجود و از یک سیر تکاملی پدید آمده اند.

ارسال نظر